Při příležitosti slavnostního otevření nové železniční zastávky vyjela z Ostravy na Čeladnou nostalgická souprava parního vlaku, kterou mimořádně vypravily České dráhy. Bylo pro nás radostí a ctí akci produkovat.

Přímo před novou nádražní budovou cestující přivítal starosta obce a poslanec parlamentu Pavol Lukša. V centru obce na děti čekala ukázka techniky hasičů, policie a záchranářů, vyzkoušet mohly také dětské hřiště, které zde otevřeli teprve loni na podzim. V místní jízdárně byly pro děti připraveny jízdy na koních.

[nggallery id=7]

Nová budova zastávky Čeladná na trati Ostrava – Valašské Meziříčí slouží veřejnosti (tisková zpráva)

Čeladná, 2. dubna 2011 – Slavnostního oficiálního zprovoznění se dnes dočkala nová budova na zastávce Čeladná na trati Ostrava hlavní nádraží – Valašské Meziříčí. V nové budově je cestujícím k dispozici čekárna a bezbariérové WC. Nechybí venkovní přístřešek a  krytý prostor pro úschovu jízdních kol. Jako významný příspěvek ke zlepšení životního prostředí je vytápění budovy a příprava teplé vody řešena ekologickým tepelným čerpadlem. Nově byly provedeny zpevněné plochy a přístupové cesty k zastávce z dlažby z žulových odseků. Investorem rekonstrukce zastávky v Čeladné je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Původní budova zastávky byla uvedena do provozu již v roce 1887. Postavena byla pravděpodobně podle typového projektu architekta Antona Dachlera. Šlo o přízemní nepodsklepenou budovu, tradiční konstrukce z cihelného lícového zdiva se sedlovou střechou. V budově bylo zázemí pro zaměstnance, prodej jízdenek, úschovna zavazadel a čekárna. Před budovou byl krytý přístřešek na ochranu cestujících před nepřízní počasí. Suché WC však bylo umístěno v samostatném objektu mimo budovu zastávky. Čas se ale podepsal na technickém stavu původní budovy, takže se ve zdivu objevila vzlínající vlhkost, krytina a konstrukce krovu byla poškozena. Vlivem průběžných změn nivelety kolejiště a nástupiště, se vstup do budovy dostal o 50cm pod tuto úroveň. Tento stav znemožňoval zřídit bezbariérový přístup do budovy i na nástupiště. Z  těchto důvodů a s ohledem na nové výškové a směrové uspořádání kolejiště v tomto místě, navržené ve studii „Elektrizace tratě Ostrava-Valašské Meziříčí“, bylo rozhodnuto původní budovu zastávky zbourat a novou budovu umístit směrově i výškově do polohy, respektující projektovou dokumentaci nového kolejiště.

Projektantům se tak naskytla příležitost navrhnout budovu novou. Byla to výzva o to zajímavější, že vůle po uplatnění tradičních postupů, přírodních materiálů a navození tradiční atmosféry byla společná jak investorovi, tak obci Čeladná.. Současně byl zájem, aby nová budova působila mladě a svěže. Architekt tedy navrhl dům z lícových pálených cihel, dřeva a kamene. Budova je zastřešena originálně pojatou sedlovou střechou a celkově spolu s celým prostorem zastávky působí velmi střídmým, vkusným a kultivovaným dojmem