Kouzlo medializace

Klíčovým faktorem při utváření veřejného mínění jsou v dnešní době média. Chtěně-nechtěně formují naše názory a orientaci. Z toho důvodu by měla firma udržovat co nejlepší vztahy se zástupci medií. Medializace buduje image a výrazně přispívá k důvěryhodnosti firmy a jejich produktů. Naše firma společně s klientem dokáže specifikovat cíle pro komunikaci s médii (mediaplán) a navrhnout účelné prostředky (media relations).

Tisková konference
Pořádání tiskových konferencí. Událost pro média v délce nejvíc jednu hodinu. Pozvaní hosté předají osobně médiím své poslání. Tisková konference má zpravidla vyhrazené místo a program.
Press Foyer
Událost pro média v kratším rozsahu. Většinou jde o 15 minutový moment před významnou událostí, který pořadatelé věnují pozvaným novinářům. Očekává se velmi krátký proslov, nebo vzkaz a čas se využije pro kladení otázek.
Press Kit
Rádi vytvoříme kompletní balíček všech potřebných informací, které by měli média dostat. Obyčejně má podobudatového CD, díky internetu lze obsah press kitu řešit on-line. 
Rozesílání tiskových zpráv
Pomůžeme Vám vytipovat jednotlivé rubriky médií a jejich autory. Těm pak pošleme Vaše tiskové zprávy a materiály.
Monitoring tisku
Monitoring medií řeší různorodé potřeby firem, které chtějí znát svou vlastní publicitu nebo publicitu konkurence. Díky tomu můžete již ráno vědět co se o vás dnes píše..

Astroturfing
Zapovězená metoda, jak změnit rozhodování. Astroturfing je vytvoření umělé doměnky, která nemusí mít nic společného s realitou. V tomto momentu je jakékoli rozhodnutí poplatno tomu, co si lidi myslí.

Coypwriter

Důležitým faktorem úspěchu jsou dobře připravené podklady. Zejména texty, zprávy, foto a video záznamy.
Rádi Vám poskytneme služby copywritera a redakce.