Řada našich klientů má neustále ve svém marketingovém mixu tištěná média. To nás inspirovalo uvést na český trh úspěšný model bezplatného internetového výlepu plakátů na doméně  www.vylep-plakat.cz . Na jednom místě lze přehledně najít veškeré o kultuře a sportu. Věříme, že tak pomůžeme stovkám organizátorům z řad široké veřejnosti. Samozřejmostí je napojení na Facebook.