Firemní časopisy, festivalové a volební noviny, e-ziny a newslettry

Zatímco rozhlasovému či televiznímu spotu věnuje člověk 30 sekund pozornosti, firemní magazín či eventové noviny si čte v průměru půl hodiny. Pěkným a poutavým čtením lze získat srdce klientů. Čtenáři firemních časopisů navíc považují tato média za důvěryhodný a kompetentní zdroj informací a pravidelně a podrobně je čtou. Firmy mohou jejich prostřednictvím srozumitelně sdělovat své poslání a hodnoty. Firemní časopis je efektivním marketingovým nástrojem – je důležitým přínosem pro budování vztahu se zákazníky nebo zaměstnanci a pozitivně ovlivňuje vnímání značky. Společnosti je většinou vydávají s pomocí PR agentur i specializovaných vydavatelství.

Firemní magazíny u nás existovaly už za první republiky. Tehdy byly kombinací katalogu a magazínu (odtud pochází název katazín, ještě dnes používaný například v německy mluvících zemích) – nabízely čtenářům nejen výrobky, ale také zajímavé čtení, stejně jako jiné časopisy. Doba socialismu přála převážně jen zaměstnaneckým časopisům a novinám, firemní magazíny určené zákazníkům a obchodním partnerům se začaly objevovat až po roce 1989.

Naše agentura vydává časopisy a noviny sama, vždy v těsné spolupráci se zadavatelem. Nejběžnější model je tzv. na klíč, kdy se zadavatel stává součástí redakční rady,schvaluje mediaplán, strukturu článků, případně přináší nová témata ke zpracování. Naše agentura připraví znění textů, fotografie, kresby či křížovku a periodikum vysází, případně vytiskne. Jsme schopni postarat se i o distribuci.

Firemní časopis
Rozsáhlejší barevné periodikum vycházející zpravidla čtvrtletně. Je postaven na tématech lifestylu tak, aby odrážel hodnoty zadavatele. Je určen jak pro zaměstnance, tak pro klienty. Firemní časopis umožňuje připojení produktového katalogu.
Festivalové a veletržní noviny
Většinou formát přeložené A2, celobarevný. Získáme tak 4 strany novin. Noviny jsou náročnější na strukturu a obsah. Naše agentura má bohaté zkušenosti a ověřené know-how z dílny psychologů a žurnalistů. Tento formát se hodí zejména k jednorázovému upoutání na produkt či událost. Je skvělým nástrojem pro distribuci map a programů akcí. Výhodou je možnost distribuce s tištěným periodikem (Deníkem).
E-zine (ezín)
Elektronický magazín, e-zine, je elektronickou podobou firemního časopisu. Liší se v rozsahu a fyzické podobě. Důraz je kladen na grafické zpracování a výstižnost textu (je o poznání kratší). E-zine má podobu pdf (Adobe) dokumentu nebo interaktivní html stránky. Obě varianty se strojně distrubuují na emailové adresy. Samotná ditribuce podléhá platné legislativě České republiky a etickým kodexům.
Newsletter
Newsletter je nejoblíbenější variatna e-zinu. Zpravidla je kratší a uživatel dostává html soubor podobající se přední stránce novin s odkazy na pokračování článků. Distribuuje se podobně jako e-zine na emailové adresy a distribuce se řídí dle platné legislativy České republiky, nebo finální destinace.
Landing page
Landing page (stránka pro přistání) je webová stránka, jednorázově vytvořená pro danou událost nebo prodejní akci. Největší výhodou je velikost emailu, která neodradí ani uživatele telefonů. Nejvhodnější využití je pro elektroniku a spotřební zboží. Grafické zpracování většinou odpovídá pojetí dané akce. Příjemcům se rozesílá email, který neobsahuje delší texty, pouze reklamní banner, obrázek s odkazem na www stránku.

Noviny pobavily město

Nejdřív jsme nevěděli, co od novin můžeme očekávat. Nakonec skvěle doprovázely akci a pobavily město.

Daniel Šimek, Lysina Lenina, o.s.
Divadelní noviny pro festival Sbírka motýlů 2011