Marketing

Pečlivost marketingové kampaně se projeví na výsledcích prodejů.

Pečlivost marketingové kampaně se projeví na výsledcích prodejů.

Přináší úspěch a hlavně vydělává. Dobře vedený marketing napomáhá zvyšovat prodej, tudíž přináší zisky. Internetový marketing má několik obrovských výhod – reklama na internetu je velice rychlá, úspěšná a snadno zacílitelná na skupinu potencionálních zákazníků. Marketing v naší agentuře znamená zejména dobrou znalost trhu a chování klientů. Klientům raději nabízíme reklamní kampaně využívajících Public relations. Proč? Jsou levnější a účinnější!

Public Relations

Úkolem public relations je ovlivňování mínění, nálad a názorů. Původně nebylo míněno jeho využití v komerční sféře. Díky přesycení konveční reklamou (billboardy, spoty) a rozmachu sociálních sítí se z něj stal velmi silný komerční nástroj. Důležitější, než podstata produktu je to, co si o něm lidi myslí. Typická PR kampaň nenabádá ke koupi zboží, ale snaží se vybudovat vzájemný vztah klienta s produktem, nebo vytvořit ztotožnění s produktem, které vyvolává touhu.

Mezi typické nástroje public relations, které nabízíme, patří:
Tisková konference
Událost pro média v délce nejvíc jednu hodinu. Pozvaní hosté předají osobně médiím své poslání. Tisková konference má zpravidla vyhrazené místo a občerstvení.
Press Foyer
Událost pro média v kratším rozsahu. Většinou jde o 15 minutový moment před významnou událostí, který pořadatelé věnují pozvaným novinářům. Očekává se velmi krátký proslov, nebo vzkaz a čas se využije pro kladení otázek.
Media relations
Novináři jsou nezávislí tvůrci. Abychom mohli s tématem pracovat, je zapotřebí najít silnější, než obchodní, smysl. Základem práce je vytvoření vztahu s médii.
Astroturfing
Zapovězená metoda, jak změnit rozhodování. Astroturfing je vytvoření umělé doměnky, která nemusí mít nic společného s realitou. V tomto momentu je jakékoli rozhodnutí poplatno tomu, co si lidi myslí.
Eventy - Události
Vytvořením kulturní nebo sportovní události vytváříme také diskutované téma a pozvánku.
Nejustiční advokacie
Jste přesvědčeni o své pravdě, ale vyčerpali jste všechny dostupné prostředky, včetně legislativy? Existuje ještě jedna cesta – Nejustiční advokacie. Řízeným PR dovedeme řídit mínění veřejnosti nebo omezené skupiny lidí, která může ovlivnit další strany.
Další nabízené nástroje marketingu

poradíme Vám s reklamní kampaní, marketingovým plánem, SEO optimalizací, apod. pomůžeme vylepšit Vaše plány i vymyslet plány nové poskytneme Vám detailní plán s popisem kampaně vhodný i pro Vaši snadnou kontrol
kompletní cílově orientovaná paleta nástrojů marketingu dokážeme najít a podat výjimečné vlastnosti Vašeho produktu
navrhneme a vyhodnotíme tu nejlepší formu reklamy pro Váš produkt, vyrobíme jakoukoli reklamu na míru, nakoupíme pro Vás reklamní plochy a časy, Vašemu produktu vytvoříme sportovní nebo kulturní událost
Reklama na sociální síti Facebook je velmi efektivní. Kromě toho, že si cenu reklamy určujete sami, dovede Facebook reklamu přesně zacílit. Rádi pro Vás tuto reklamu vyrobíme a nakoupíme.
Před uvolněním výrobku nebo služby na trh doporučujeme provést uživatelské testování. Je až k podivu, na kolik věcí se během nejpečlivějšího procesu zapomene nebo se ukáže, že nyvhovují trhu. Focus Group umožní na živo simulovat chování zákazníků na trhu, případně podat argumenty pro změny.