Uvažujete nad nástrojem, který předčí Vaší konkurenci? Zajímáte se o formu guerillového marketingu? Toužíte po nečekaném prvku, který upoutá pozornost? Seznamte se s „guerillou“. Seminář představí zdárné i nezdárné příklady guerilla kampaní. Po semináři a workshopu si sami odpovíte na základní otázky, jak a kde ji použít a jak pak kampaň připravit a vyhodnotit. Koncept semináře vychází z interaktivity s posluchači v kontextu na jejich potřebách. Možná byste se měli zajímat o mou interaktivní kurz, kde se dovíte mnohem více a navíc si můžete guerillovou kampaň vymodelovat přímo na Vaší případové studii.

Kurz se koná 16.prosince 2015 v Brně. Kapacita je omezená. Lze se přihlásit přímo na stránkách Evropského regionálního centra (www.narodni-regiony.cz).

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování.
Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.30-12.00 I. blok odborného programu (část A, B)
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení)
12.30-14.00 II. blok odborného programu (část C)

Obsah semináře je tvořen třemi základními částmi:
A. Co je „guerilla marketing“ a jaká je její psychologie? Získáme povědomí o možnostech a nástrojích tohoto typu kampaně. Na základě podobných příkladů ze společenského dění společně vydefinujeme základní znaky kampaně.
B. 5 klíčových faktorů guerilla kampaně Každá aktivita má své klíčové faktory úspěchu. Má-li být naše kampaň úspěšná, musíme předem splnit nejméně pět základních parametrů. Objevme jeden po druhém!
C.: Workshop bláznivých nápadů Tento typ kampaně začíná a končí u bláznivých myšlenek, které veřejnost miluje. Modelovým brainstormingem necháme některé z nich rozkvést. V této části semináře se seznámíme i s technologickou podporou sociálních sítí.
Seminář je určen zejména pro pracovníky marketingových oddělení firem, které připravují obchodní a komunikační kampaně. Ve smyslu obrany a zviditelnění je vhodný i pro veřejnou správu.