Sociální marketing

Nabízíme sociální marketing a kampaně, nastavení Facebooku
Smyslem sociálního marketingu je kontinuální spojování obchodního partnera s klientem nepřetržitou interakcí nebo konverzací. Tu v dnešním světě nabízejí sociální média.

Sociální marketing je odvětví marketingu, které nejvíc rozumí klientům. Umožňuje tak dokonaleji vytipovat a definovat cílovou skupinu. Místo masového jednotného oslovení nabízí trefné použití několika menších variant oslovení najednou. Celá věc přináší oblíbený bonus – obyčejně je velmi levná a dlouhodobá.

Nezapojování sociálních sítí do struktur kampaní v současnosti neznamená pouze alternativu kampaně. Představuje riziko, či smrt projektu. Sociální sítí tak může být mateřské centrum, škola, klub rybářů či modelářů, ale třeba i kolegové v práci a podobně. Nejstarším sociálním prostorem je tržnice či hospoda, k těm nejmladším patří internet a mobilní sítě. Nejpřirozenějším prostorem je rodina. Typickou pro všechny je touha vzájemného sdílení a komunikace. Proč? Je to jejich smysl života!

 

Reálný prostor
Analýza sociálních skupin
Na základě popisu produktu či služby analyzujeme sociální prostředí klientů. Výstupem je seznam fungujících sociálních prostorů a jejich konektorů.
Napojení na skupiny
Nalezneme nejlepšího konektora v dané skupině  a předáme mu informaci. Přirozeným tokem se rozšíří po celé skupině.
Moderace dění
Staňte se součástí dané skupiny a ovlivňujte její dění.
Internet
Identita na sociálních sítích
Klient získá na míru připravenou stránku, účet nebo skupinu. Počas domluvené délky kampaně je skupina moderovaná. Získáváme tak sympatizanty Vašemu produktu, známe jejich názor.
Psaní osobních či korporátních blogů (blogg)
Cílená moderace
Skupina redaktorů vkládá cílené články,klade otázky a odpovídá uživatelům diskusních fór, blogů nebo vlastních stránek a účtů. Cílem je vznik přirozené skupiny zajímající se o Vaše produkty. Tuto činnost děláme pouze v rámci etických pravidel.
Vkládání reference
Cílená činnost pro zlepšování ratigu Vašich produktů.
Sociální sítě nějsou jenom Facebook

Termín sociálního marketingu se stal fenoménem posledních několika let. Zejména s nástupem sociálních sítí na internetu, konkrétně Facebooku. Ačkoli se Facebook zaměňuje za tento pojem, představuje pouze zlomek toho, co tvoří sociální, čili společenský, svět.
Pestrý a uspořádaný je sociální prostor na internetu. Je tvořen asi dvaceti nejsilnějšími sociálními sítěmi (Facebook, Badoo, Hi5 a podobně), doplněn diskusními fóry a chaty, a v neposlední řadě elektronickými deníky nazývanými blogy.

You made our day, Mark Zuckerberg!