Služby copywritera a redakce

Copywriter – osoba, mající na starosti psaní (skládání) textů. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy. Kromě klasických textů reklamy se využívá i při psaní PR článků nebo Search Marketingu.

slovník MediaGuru

Podat informaci srozumitelně a hned v několika variantách, je bezpochyby uměním. Naše agentura dllouhodobě poskytuje zpracování textů, tiskových zpráv, řečnických projevů nebo sloganů. Podle potřeby vytvoříme redakční buňku, která se podílí na sestavování a distribuci informací.