Guerilla marketing

Guerillový („gerila“) marketing je nekonvenční forma propagace s cílem vzbuzení maximálního zájmu za použití omezeného rozpočtu. Slovo pochází z latinské ameriky, kde označuje samostatně operující partizánskou jednotku. Tuto vlastnost má společnou: je tam, kde jí nikdo nečeká. Guerillová reklama nečekaně přepadně veřejné místo a pobaví nebo ohromí. Podmínkou její úspěšnosti je neobvyklá nápaditost a agresivita. Bez této podmínky se nespustí druh efektivní vlna – sociální sdílení zážitku.  Právě sdílení zážitku nahrazuje masové oslovení, které by bylo použito konvenčním způsobem. Ba naopak, pokud je kamapaň nápaditá, místo placeného spotu jej televizní stanice ráda odvysílá sama a zdarma.

Naše agentura připravila řadu guerillových kampaní, kterými získala klienty. Na těchto stránkáchnajdete pouze zlomek jejich portfolia. Aby nepominulo jejich kouzlo, je pochopitelné, že se nimi reklamní agentury chlubit nemohou.  Na jejich tvorbě se podílí úzká skupina výtvarníků, herců, sociologů a kreativců. Mimo jiné jsme dokázali, že guerillová kampaň může být slušná, citlivá a kulturní.

Vlastnosti guerillové kampaně
  • nečekaná,
  • drastická,
  • humorná,
  • krátkodobá,
  • levná,
  • s dobrou vůlí…
Proč je guerillová reklama levná?
Guerillová reklama je levná a náklady pokrývají zejména lidské zdroje a produkční kulisy.  Neplatíte tedy statisíce za televizní spoty či billboardy.

 

Guerilla

Guerillový marketing začal být populární ve Spojených státech na konci 70. let 20. století. Před touto dobou byla reklama spojena především s velkými finančními rozpočty, rozsáhlou medializací a snadno zapamatovatelnými hesly či hudebními melodiemi. V roce 1984 vydal Jay Conrad Levinson, bývalý kreativní ředitel Leo Burnett, knihu Guerilla Marketing, popisující nekonvenční marketingové nástroje používané v případech extrémně nízkých finančních možností. Od osmdesátých let je guerillový marketing využíván malými společnostmi, stejně jako velkými firmami, jež si uvědomují velký potenciál kreativního marketingu.

Wikipedia