Vstupujeme s výrobkem na trh

Komercializace

Dobrý nápad a skvělá výroba neznamená jistotu na trhu. Podcenění komercializace může znamenat zbytečné náklady navíc. Proč? Výrobek je ohrožen.

Ochrana loga a názvu
Získáme pro vás registrovanou ochrannou známku (R)
Ochrana výrobního postupu
Ve spolupráci s odborníky pomůžeme s patentováním výrobního postupu.
Obchodní nabídka
Chcete nabídnout výrobek velké korporaci? Vypracujeme pro vás nabídku a zprostředkujeme prezentaci a právní servis.