Přestřižením pásky byla v dubnu 2011 slavnostně otevřena železniční zastávka na Čeladné. Ve stejném roce byla vyhlášena „Architektonickou perlou na trati“. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci obce Českých drah a Správy železniční dopravní cesty.

  • Zadavatel:Správa železniční dopravní cesty
  • Působnost:krajská
  • Mediální partner:Rádio Čas, Deník
  • Partner projektu: Obec Čeladná, GMP Hyundai
  • Typ akce: produkce
  • Marketingové nástroje:akce pro média
  • Moderace:Gavlas

Původní budova zastávky byla uvedena do provozu již v roce 1887. Postavena byla pravděpodobně podle typového projektu architekta Antona Dachlera. Šlo o přízemní nepodsklepenou budovu, tradiční konstrukce z cihelného lícového zdiva se sedlovou střechou. V budově bylo zázemí pro zaměstnance, prodej jízdenek, úschovna zavazadel a čekárna. Před budovou byl krytý přístřešek na ochranu cestujících před nepřízní počasí. Suché WC však bylo umístěno v samostatném objektu mimo budovu zastávky. Čas se ale podepsal na technickém stavu původní budovy, takže se ve zdivu objevila vzlínající vlhkost, krytina a konstrukce krovu byla poškozena. Vlivem průběžných změn nivelety kolejiště a nástupiště, se vstup do budovy dostal o 50cm pod tuto úroveň. Tento stav znemožňoval zřídit bezbariérový přístup do budovy i na nástupiště. Z  těchto důvodů a s ohledem na nové výškové a směrové uspořádání kolejiště v tomto místě, navržené ve studii „Elektrizace tratě Ostrava-Valašské Meziříčí“, bylo rozhodnuto původní budovu zastávky zbourat a novou budovu umístit směrově i výškově do polohy, respektující projektovou dokumentaci nového kolejiště.
Hide
Původní budova zastávky byla uvedena do provozu již v roce 1887. Postavena byla pravděpodobně podle typového projektu architekta Antona Dachlera. Šlo o přízemní nepodsklepenou budovu, tradiční konstrukce z cihelného lícového zdiva se sedlovou střechou. V budově bylo zázemí pro zaměstnance, prodej jízdenek, úschovna zavazadel a čekárna. Před budovou byl krytý přístřešek na ochranu cestujících před nepřízní počasí. Suché WC však bylo umístěno v samostatném objektu mimo budovu zastávky. Čas se ale podepsal na technickém stavu původní budovy, takže se ve zdivu objevila vzlínající vlhkost, krytina a konstrukce krovu byla poškozena. Vlivem průběžných změn nivelety kolejiště a nástupiště, se vstup do budovy dostal o 50cm pod tuto úroveň. Tento stav znemožňoval zřídit bezbariérový přístup do budovy i na nástupiště. Z  těchto důvodů a s ohledem na nové výškové a směrové uspořádání kolejiště v tomto místě, navržené ve studii „Elektrizace tratě Ostrava-Valašské Meziříčí“, bylo rozhodnuto původní budovu zastávky zbourat a novou budovu umístit směrově i výškově do polohy, respektující projektovou dokumentaci nového kolejiště.
Hide