11.února 2010, Frýdek-Místek – Růst a spojování či sdílení prostředků středních škol vidí ing.Pavel Řezníček, ředitel SZLŠ ve Frýdku-Místku, jako odpověď na dnešní trendy doby, který požaduje univerzálnost a flexibilitu od všech absolventů středních a vysokých škol.

„Pokles populace nevyhnutně zasáhne všechny školy. Nutno však zachovat škálu vzdělávací nabídky pro možnost svobodné volby. Cesta je ve slučování škol se zachováním škály oborů“ – komentuje ing. Pavel Řezníček.

Vedení SZLŠ předložilo v lednu 2010 krajskému zřizovateli návrh o sloučení s jinou střední školou s příbuznou vzdělávací nabídkou (například strojní) na území města Frýdek-Místek. SZLŠ již dnes s takovým partnerem aktivně spolupracuje. Bude-li návrh schválen, vznikne moderní odborné vzdělávací centrum s kapacitou cca 1.200 studentů, které zachová celou škálu dnešních učebních oborů, ba naopak vznikne řada nových.

Střední škola zemědělská a lesnická ve Frýdku Místku se řadí mězi několik málo prestižních středních lesnických škol s bohatou historií. V letošním roce oslaví 130 let od svého vzniku. Studium na SZLŠ místy připomíná výuku na vysokých školách. Tým pedagogů zásadně modernizoval výukové prostředky: využívá se vizualizace, projekce a interaktivních prostředků. Škola disponuje moderními učebnami PC s dálkovým přístupem k materiálům, testům a hodnocením. Důraz je kladen na nadstandardní úroveň dalšího vzdělávání pedagogů v rozvoji moderních poznatků a aplikaci nových technologií. Výsledkem je nárůst počtu přijatých studentů přes pokles populace.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.