Čeladná, 25.2.2010 – Dům s pečovatelskou službou Čeladná (zřizovatel obec Čeladná) a společnost Conti Real Čeladná,s.r.o. dnes představily nový model služeb a života seniorů pod názvem Senior Program Čeladná. Ten se liší od běžných „domovů důchodců“ či DPS zejména aktivním životem obyvatel a a jejich opětovným začleňováním do společnosti.

Přednostně je určen pro majitele nových bytů. Ceny nejlevnějších bytů se pohybují už od jednoho a půl milionu. Tato částka představuje investici trvalé hodnoty, která zůstává dalším generacím. Pro srovnání, nájemní bydlení v komfortních rezidencích pro seniory, které v poslední době vyrůstají i v Praze, vyjdou i na několik desítek tisíc měsíčně.
„Neprodáváme jen nemovitost. Bydlením na Čeladné lidé mění svůj životní styl. Jako investoři musíme lidem nabídnout nemovitost v lokalitě, která pro ně bude atraktivní i za dvacet nebo třicet let. Proč tedy nezačít s nabídkou služeb pro seniory již dnes? Není důvod stěhovat se jinam!“ vysvětluje záměr společnosti Conti Real Čeladná, s.r.o. Jakub Bernady.
Senior program tvoří rozrůstající řada aktivit a služeb. Klienti sami rozhodují o tom, jaké služby potřebují a čemu se chtějí věnovat.
Služby ve své podstatě pomáhají překonávat překážky, které běžného seniora vylučují z kvalitního života. Primární službou je dispečink tísňového volání. Kvalifikovaná zdravotní sestra s nemocniční praxí zorganizuje relevantní pomoc 24hodin denně po pouhém stlačení tlačítka. Na přání lze zajistit návštěvu lékaře přímo v bytě, doprovod při vyřizování věcí mimo domov, úklid bytu či praní prádla, dovoz stravy, obstarání nákupu a jiné. Podstatnou část nabídky služeb tvoří pečovatelské a ošetřovatelské služby, které zajišťuje přímo v bytech klientů Charita Frenštát. Další běžné služby jsou k dispozici na recepci, která je umístěna přímo v areálu Farských lúk.
Aktivity vede pod hlavičkou Senior klubu Čeladná dlouhodobý pracovník v sociálním sektoru Petr Bernady. Cílem klubu je vytvořit komunitu, kam se budou lidi těšit, komunikovat a sami s nápady přicházet. Klub zajišťuje program od úterý do pátku. Pořádá společenské události, výlety, kino či přednášky. Individuálně se tady vyučuje například práce s počítačem či využívání internetu. „Senioři podobných zařízení žijí samostantě a nebo pouze v malých skupinkách. To je samo o sobě k ničemu nemotivuje a senior se tak den ode dne smutně vzdaluje společnosti. Naše aktivity představuji doslova vytržení ze stereotypu života.“- slova Petra Bernadyho.


Model péče o seniory navazuje na realizovaný obecní záměr z roku 2002, kdy Čeladná dokončila výstavbu moderního somu s pečovatelskou službou. „Stejně důležité jako infrastruktura v podobě nových staveb, je mít v obci služby zkvalitňující život. Proto se obec Čeladná rozhodla podpořit vznik klubu pro seniory. Těší mě, že akce klubu jsou seniory hojně navštěvované a i těch ze vzdálenějších částí naší obce. “ -Pavol Lukša, starosta obce Čeladná.

http://www.senioriceladna.cz

http://farskeluky.cz/