Občané Čeladné pociťují v posledních letech absenci tradičních akcí, které naopak hojně navštěvují v okolních městech a obcích. Za jarmarky se jezdí do Frýdlantu, Frenštátu či Rožnova. V letošním roce se začala scházet skupina nadšenců, která chce vyjít obyvatelům Čeladné vstříc a realizovat v této oblasti změnu. Výsledkem nově zakládané občanské sdružení ČeladnáŽIJE!!!.

[nggallery id=4]

Pilotním projektem je oživení starých obecních jarmarků. Dne 3.dubna 2010 (na Velikonoční Bílou sobotu) byl na náměstí Čeladné instalován první automat na termizované mléko v MS kraji. Nasnadě bylo realizovat nultý ročník Velikonočního jarmarku. Ten se uskutečnil za značné podpory vedení obce a participace místních řemeselníků a umělců. Výsledek několikanásobně předčil očekávání. Odhadovaný počet návštěvníků byl asi 600 lidí. Reakce a ohlasy návštěvníků rozhodly o zavedení Velikonočního jarmarku do novodobých čeladenských tradic. K nim by měly přispět další dvě až tři nové akce v roce.

Již od ranních hodin pomáhali dobrovolníci uzavírat náměstí, stavět stánky a připravovat atrakce. Místo tradičních zaparkovaných aut vyrostlo přímo před radnicí celé kupecké město. To bylo po celou dobu jarmarku obsypáno návštěvníky. Prodávaly se výrobky z vlny, kované výrobky, návštěvníci si mohli zkusit plstit klobouky či malovat kraslice. Celou dobu hrála dechovka Huťařka. Skupinka nadšenců z Ostravského muzea přišla ukázat stará řemesla. Nechybělo ani občerstvení v podobě vynikajících masných výrobků a tradičních lašských lihovin. Na své si přišly zejména rodiny s dětmi. Pro ně byla připravená bohatá nadílka z dílny Hitrádia Orion. Tradičně zaujal stánek s pomlázkou.

Zlatým hřebem jarmarku bylo spuštění mlékomatu přímo na náměstí. Mlékomat instalovala čeladenská farma Gajďak,s.r.o. Patří k několika unikátním mlékomatům v České republice, které vydávají termizované mléko. Za fanfár kopřivnické dechovky přestřihl pan starosta Pavol Lukša společně s majitelem mlékárny Čeladenka Jiřím Kowalikem stuhu a uvedli mlékomat do provozu. Mlékomatu požehnal i čeladenský farář Václav Tomiczek, který vyzdvihl význam Velikonočních svátků. „Počinu pana Kowalika si nesmíně vážím. “ řekl starosta Pavol Lukša pak v krátkém proslovu Jiřímu Kowalikovi za obec a udělil mu medaili za přínos obci.