FB Stránka TechnotrasaCool vyhlašuje SOUTĚŽ amatérských filmů s názvem CYPKLIP. Natočte krátký film, ve kterém sehrají hlavní roli nejméně jeden objekt Technotrasy a nejméně 4 verše jedné z básní Petra Bezruče, o vítězi rozhodnou vaši kamarádi na Facebooku! Ve hře jsou například knížky podepsané Chuckem Norrisem.

Soutěž je inspirovaná videem Vladimíra Poláka k básni Ostrava a samozřejmě objekty Technotrasy Moravskoslezského kraje. Právě pro svou fotogeničnost se staly jednou z podmínek soutěžních filmů.

Přidáte se?

 

Technotrasa Cool

Technotrasa pro školy

CYPKLIP

Pravidla soutěže

Soutěž

 • Pořadatelem soutěže je Adam Parma a Jan Škraňka.
 • Soutěž začíná dnem uvedeným u soutěže na stránce facebook.com/technotrasacool (dále jen „Stránka FBTechnoCool“).
 • Doba trvání konkrétní soutěže je od 1.4.2013 do 30.6.2013.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů změnit dobu trvání soutěže, soutěž zrušit zpětně od jejího počátku a prohlásit její průběh za neplatný, zejména z důvodu technické nebo jiné systémové chyby či zásahu vyšší moci, přičemž veškeré tyto změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na serveru a nezakládají nárok účastníků na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s jejich účastí v soutěžích.

Soutěžící

 • Soutěžícím se může stát kdokoli, kdo vytvoří a umístí film, který splňuje podmínky soutěže.

Registrace

 • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba bez omezení věku s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která se zaregistruje prostřednictvím tlačítka „Like“ („Líbí se mi“) na Stránce FB TechnoCool a napíše slovní spojení „Točím film!“ nebo obdobné slovní spojení vyjadřující rozhodnutí připojit se do soutěže do komentářového okénka pod plakátem vyhlašující soutěž.

Průběh a princip soutěže

 • Zaregistrovaní účastníci vytvoří audiovizuální filmové dílo.
 • V díle musí být jakkoli použita báseň Petra Bezruče „Maryčka Magdonova“ nebo „Ostrava“ a to v délce nejméně 4 veršů.
 • Dílo musí být natočeno na nejméně jednom z 12 míst Technotrasy Moravskoslezského kraje. Seznam těchto míst je umístěn na Stránce FB Technotrasa Cool.
 • Výsledné dílo bude nahráno přímo nebo jako odkaz (například na Youtube) nebo FB video na Stránku FB TechnoTrasaCool. Poslední video bude možno vložit 30.6.2013 ve 20:00h. Rozhodující čas je čas vložení systémem Facebook.
 • Absolutním vítězem festivalu bude dílo, které bude mít nejvíce hodnocení „Líbí se mi“ – „Like“ a nejvíce kladných komentářů.
 • Vítěze kategorie „Filmový objev roku“ určí odborná komise filmových a divadelních profesionálů.
 • Pořadatel si vyhrazuje bezvýhradní právo ze soutěže vyřadit díla, která porušují etické normy, zejména nabádají k rasové a etnické nesnášenlivosti, porušují českou legislativu nebo obsahují nevhodný obsah.

Odpovědnost

 • Pořadatel soutěže se zříká jakékoli odpovědnosti při tvorbě a vystavení soutěžních díl.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné a že právo na přístup k nim má pořadatel soutěže.
 • Účastník souhlasí se zasláním vyžádaného emailu se zprávou o stavu soutěže nebo dodatečnými pokyny.
 • Pořadatel je oprávněn uveřejnit jméno a příjmení, a město bydliště výherců či výjimečných účastníků na webových Stránce FB TechnotrasaCool.

Závěrečné ustanovení

 • Tyto podmínky soutěže nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 1. 4. 2013.
 • Tyto podmínky soutěže jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazné pro obě strany.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek na webových stránkách facebook.com/technotrasacool .