Třetí ročník Celonárodního čtení Bible se letos odehraje pod záštitou ministra kultury pana Dr.Jiřího Bessera a primátora hl. města Prahy pana Dr. Bohuslava Svobody. Oba tak navázali na předchozí  ročníky, které zaštítil ministři kultury a primátor Prahy. Je nám nesmírnou ctí, že naše agentura stála při zrodu tohoto hnutí a již třetím rokem může být hlavním koordinátorem a producentem této významné společenské události. Největší zásluhu na příjemném vnímání celé akce mají bezesporu místní koordinátoři v jednotlivých městech.