Hledáte řešení, jak se bránit mediálním útokům? Připravujete marketingovou kampaň a rádi byste zkusili tzv. „gerilu“? Ve spolupráci s Národním centrem regionů jsme připravili sérii vzdělávacích kurzů pro marketery a pracovníky státní správy. Kurzy jsou pojaty jako interaktivní sezení s teorií přímo aplikovanou na případové studie účastníků. Přihlásit do kurzu se lze na přímo stránkách NCR. Semináře jsou akreditovány u Ministerstva vnitra, účastníci obdrží certifikát o absolvování.

 

Obranné PR

 

13. 2. 2013 Brno

Způsoby prosazování svých zájmů ve veřejném i soukromém životě prošly za posledních několik let výraznými změnami. Zejména v poslední létech všechny zaskočilo zneužívání ryze demokratických nástrojů, jakými jsou média či sociální sítě. Nejznatelnější je to pravděpodobně v oblasti veřejné správy, kdy činnost opozice může až paralyzovat práci volených zástupců, či přejít do formy politické šikany. Podobné případy však najdeme i v oblasti komerce. Ačkoli mohou mít tyto útoky fatální výsledek, častokrát jsou na hranici právní vymahatelnosti. Jedním z mála východisek je využít obranného PR.

 

Kdy a jak využít guerilla marketing

 

27. 2. 2013 Praha

Nežádoucím jevem rostoucího konkurenčního prostředí je přirozeně úměrné zvýšení objemu reklamy a tudíž i snížení její rozeznatelnosti. Jinými slovy setkáváme se s nízkou až nulovou efektivitou kampaní. Reklamnímu sdělení může pomoct pouze nečekaný prvek, který upoutá pozornost. Nabízí se nám „guerilla kampaň“. Na první pohled jednoduché řešení je však úspěšné pouze pokud známe správné nastavení procesů a jejich kontext.

Honza ŠkraňkaIng. Jan Škraňka

marketingový a mediální konzultant, autor několika úspěšných guerillových a sociálních projektů.