Prodávat Bibli Teleshoppingem?

Pokud Vás to šokovalo, nejste jediní! Tento neobvyklý alternativní prodej šokoval desítky tisíce televizních diváků. Zejména ty, kteří čekali na svůj oblíbený pořad „Volejte věštci“. Šokovali jsme také právní oddělení televize Prima, které muselo prověřit možnost vysílání této reklamy. Naše agentura vytipovala zajímavé vysílací časy a napsala scénář spotu. Rovněž jsme vlastními prostředky realizovali technické zázemí – callcentrum. Objednávky směřovali přímo na email logistického centra. Společnost Vistafilm,s.r.o., manželů Hlavsových se ujal samotného natáčení a vyrobení spotu. Důraz se kladl na nenáboženskost, necírkevnost, údernost a jednoduchost.

A jaký byl výsledek?

Pestrý! Kromě prodaných Biblí se dodnes setkáváme s diváky, kteří si spot pamatují a reagují na něj.

 • Zadavatel:Jan Talafant, Biblion, o.s.
 • Působnost:celorepubliková
 • Partner projektu:
 • Rozsah: 60 spotů během prosince 2009
 • Typ akce: řešení alternativního způsobu prodeje
 • Účastníků: desítky tisíce
 • Marketingové nástroje: reklamní spot
 • Distribuce: FTV Prima
 • Moderace:
 • Video spot:ANO – Vistafilm, s.r.o.
 • Youtube: ANO