Nejen cestující pražského metra se po celý srpen mohou setkávat s neobvyklým zpracováním biblických pasáží. Texty vytvářejí zajímavé a smysluplné obrazy či symboly, které jednoduchým způsobem ztvárňují hlavní myšlenku příběhu.

Mapu metra složenou z textů knihy Job a obrazy Jákoba zápasícího s Bohem, Herodiady s hlavou Jana Křtitele v ruce a dvou prostitutek z knihy Ezechiel je možné potkat ve vozech metra, na několika místech na pražských ulicích a ve vybraných restauracích.

Smyslem kampaně připravené nezištně pražskou reklamní agenturou je ukázat, že Bible má co říct i dnešním lidem, je zajímavá, překvapivá, dokonce i provokativní. O tom vypovídá i název samotné mediální prezentace: „ Písmo, jak ho neznáte.“

Autoři použili text nového překladu Bible do češtiny Bible, překlad 21.století (zkráceně Bible21), který se vyznačuje zejména  moderním jazykem.  Překlad byl slavnostně představen za účasti významných osobností a médií v dubnu 2009 v Betlémské kapli. K následnému veřejnému čtení se spontánně připojilo na 80 měst České republiky. Od dubna 2009 se prodalo na 60.000 kusů tohoto překladu. Více na www.bible21.cz.

Kontakt pro média:

Honza Škraňka PR1976 – komunikační a reklamní agentura, M:733627389, E:info(a)honzaskranka(.)cz

Plná tisková zpráva a foto (heslo na vyžádání na předchozím kontaktu):

http://www.honzaskranka.cz/press/bible21/pismo/