Slavnostní vernisáží se dne 11.11.2009 v 19:00h v Galerii Janský Vršek otevře výstava ilustrací Aleše Lamra k novému českému překladu Bible. Tvorbu Aleše Lamra, předního českého výtvarníka, charakterizuje barevnost a duchovní dimenze křesťanské víry. Spojení Bible a Aleše Lamra je věc přirozená. Ilustracemi se tak autor vrací k příběhům, ze kterých umělecky i životně čerpá. „K Bibli a křes’tanství mám letitý vztah. Ta kniha je geniálně inspirativní a dokazují to celé dějiny. Ilustrovat Bibli je pro mě životní meta„, uvedl Aleš Lamr.

 

Návštěvníkům se představí 30 perokreseb, které ilustrují nový český překlad Bible (Překlad 21.století). Umělec tak představí své pojetí biblických příběhů a pravd.

Po vydání nového překladu Bible představuje Biblion,o.s., novou podobu této knihy. Poselství zůstává stejné, mění se však velikost knihy. Verze „XL“ je tištěna mimořádně velkými písmeny, čímž vychází vstříc čtenářům, kteří mají se čtením menšího písma potíže. Zároveň poskytla dostatečně velký formát, který dovolí vyniknout celostránkovým perokresbám Aleše Lamra. Výstava bude otevřena od 11.11.2009 do 4.12.2009.

Bible

Je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří k základům vzdělanosti každého člověka.

Překlad 21. století

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře – ty, kteří jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, i ty, kteří ji otevírají poprvé. Překlad Bible do současné češtiny trval 15 let a v dubnu 2009 byl slavnostně uveden na trh veřejným čtením v Betlémské kapli. Celkově se prodalo na 60.000 kusů. V roce 2009 je to nejprodávanější česká Bible vůbec.

Pozvánka v PDF tady.

Kontakt:

Jan Škraňka, PR Bible21, M:733 627 389, cteni(zavináč)bible21.cz, www.bible21.cz