Unikátní workshop se silnou mezinárodní účastí, který tento víkend probíhá v Ostravě. Projekt reflektuje současnou podobu a stav Ostravy. Jeho cílem je navrhnout a obhájit novou smysluplnou tvář Ostravy, případně poukázat na nepodařené architektonické zásahy, které se v Ostravě dějí. Workshop organizují architekti David Průša, Ondřej Vysloužil a David Kotek za Oživenou Ostravu, ve spolupráci s katedrou architektury VŠB – TU Ostrava pod záštitou starosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Miroslava Svozila. Workshop bude probíhat v prostorách konferenčního sálu pavilonu ,,A“ Výstaviště Černá louka Ostrava.

Oživená Ostrava

Ostrava disponuje, i v samotném centru, nevyužitým potenciálem, volnými prostory, bariérami a sociálně nestabilními územími s charakterem periferie. Město svou současnou strukturou připomíná „děravý hrnec“. Název projektu „Oživená Ostrava“ má jasně pojmenovat všechny kroky vedoucí k využití výše zmíněného potenciálu. Především má tento projekt stavět na tom, co je pro Ostravu charakteristické a co ji odlišuje od jiných měst a tím se také inspirovat při revitalizaci i tvorbě nových území.

Rozvolněná periferní místa spolu s bariérami nepochybně představují hlavní problém při řešení měst. V Ostravě jsou bohužel tyto negativní prvky nebývale četné, nacházejí se přímo v centru města a navíc se k nim přidává i znečištění z průmyslu, jež stále degraduje určité lokality. Takovou koncentraci problémových míst nelze řešit bez silné a pevně nastolené vize rozvoje.
Více informací naleznete na stránkách projektu http://www.ozivenaostrava.cz .

Workshop

25. – 28. 3. 2010

Architekti  David Průša, Ondřej Vysloužil a David Kotek za Oživenou Ostravu spolupořádají s  katedrou architektury VŠB – TU Ostrava pod záštitou starosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Miroslava Svozila ve dnech 25.-28.3.2010 WORKSHOP na téma NÁBŘEŽÍ. Hosté WORKSHOPU: Studenti a pedagogové z Fakulty architektury Gliwice – Polsko, studenti a pedagogové Fakulty architektury ČVUT Praha a studenti z Fakulty architektury VUT Brno. WORKSHOP je setkáním polských, slovenských a českých (ostravských, pražských a brněnských) studentů architektury a architektů, navazující na projekt OŽIVENÁ OSTRAVA. Cílem projektu O.O. je definovat a prosadit vizi rozvoje města Ostravy s horizontem 50 – 100 let. Workshop má přiblížit urbanistické zásady a principy použitelné v současnosti a pokusit se je přenést i do budoucnosti a dále nabídnout konkrétní řešení využití území umělého nábřeží železnice a přírodního nábřeží řeky Ostravice. Bude analyzovat a řešit první územní celky, jejichž stabilizace je nezbytná pro rozvoj města Ostravy.

Architekti  David Průša, Ondřej Vysloužil a David Kotek za Oživenou Ostravu spolupořádají s  katedrou architektury VŠB – TU Ostrava pod záštitou starosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Miroslava Svozila
ve dnech 25.-28.3.2010 WORKSHOP na téma NÁBŘEŽÍ.

Hosté WORKSHOPU:
Studenti a pedagogové z Fakulty architektury Gliwice – Polsko, studenti a pedagogové Fakulty architektury ČVUT Praha a studenti z Fakulty architektury VUT Brno.
WORKSHOP je setkáním polských, slovenských a českých (ostravských, pražských a brněnských) studentů architektury a architektů, navazující na projekt OŽIVENÁ OSTRAVA. Cílem projektu O.O. je definovat a prosadit vizi rozvoje města Ostravy s horizontem 50 – 100 let. Workshop má přiblížit urbanistické zásady a principy použitelné v současnosti a pokusit se je přenést i do budoucnosti a dále nabídnout konkrétní řešení využití území umělého nábřeží železnice a přírodního nábřeží řeky Ostravice. Bude analyzovat a řešit první územní celky, jejichž stabilizace je nezbytná pro rozvoj města Ostravy.

Místo konání:
Workshop bude probíhat v prostorách konferenčního sálu pavilonu ,,A“ Výstaviště Černá louka Ostrava.
Úvodní přednášky k workshopu proběhnou v prostorách FA VŠB TU,
dne 25.3. od 18:00

Účastníci:

Architekti:
Henryk Zubel – FA Gliwice / Polsko
Wiesław Olejko – FA Gliwice / Polsko
Jan Sedlák – FA ČVUT Praha
Ivan Hnízdil – FA ČVUT Praha
Josef Kiszka – KA VŠB TU Ostrava
David Průša – KA VŠB TU Ostrava + OO
David Kotek – OO
Ondřej Vysloužil – OO

Studenti:
Fakulta architektury Gliwice Polsko – 8 studentů
Fakulta architektury ČVUT Praha – 6 studentů
Fakulta architektury VUT Brno – 1 student
VSVU Bratislava – 1 student
Katedra architektury VŠB TU Ostrava – 24 studentů

Výsledky WORKSHOPU budou prezentovány ve sborníku a v květnu 2010 na výstavě „Workshop 2010 Ostrava“

Témata WORKSHOPU

Nábřeží Porážková
Koncepční řešení pásma území s železnicí vymezeného ulicemi Porážkova a Cihelní – návrh eliminace, či zrušení umělé bariéry s co nejjednodušším propojením do centra města (východní propojení), dále do západní části města (západní propojení). Mělo by být tímto vyřešeno propojení se severní částí (hlavní vlakové nádraží) a s jižní částí – budoucí Karolína a jižní oblast Vítkovic. Cílem je návrh vzniku nově fungující ulice a nábřeží vedle umělé bariéry, které by mělo vést k dalšímu rozvoji městské struktury.

Nábřeží Ostravice
Koncepční řešení nábřeží řeky Ostravice na obou stranách (slezská i moravská) – návrh propojení obou městských částí. Cílem je návrh vzniku nově fungujícího nábřeží s vazbou na možnou budoucí rekreační zónu v severní části (soutok Ostravice a Odry) a v jižní části na plánovaný KLASTR ČERNÁ LOUKA.

Časový plán

Čtvrtek 25. 03. 2010

cca 15:00 – příjezd studentů a pedagogů,

ubytování hostů

16:30 – sraz na FA VŠB TU v ateliéru v 6.NP
seznámení s problematikou, její vymezení a stanovení cílů
rozdělení do týmů

18:00oficiální přednášky k workshopu
6.NP FA VŠB TU

Projekt Oživená Ostrava – David Průša, Ondřej Vysloužil
Projekt Nová Karolina – Jan Šrámek
urbanistická přednáška – Adam Gebrian

další přednášky k tématu, v libovolném pořadí

hlavní vlakové nádraží v Ostravě – David Kotek
Projekt Ostrava v kuse – Radim Václavík
urbanistická přednáška – Jan Sedlák
urbanistická přednáška – Henryk Zubel
urbanistická přednáška – Josef Kiszka

cca 21:00 – neformální a nezávazné posezení

Pátek 26. 03. 2010

9:00 – prohlídka lokalit

13:00 – WORKSHOP -analýzy, práce na zadání

Sobota 27. 03. 2010

9:00 – WORKSHOP – práce na zadání

Neděle 28. 03. 2010
9:00 – WORKSHOP – práce na zadání
14:00 – závěrečná prezentace projektů

15:00 – závěrečné slovo starosty MOaP Ing. Miroslava Svozila

16:00 – ukončení workshopu s pohoštěním