Cílem ozvěn Mental Power Ostrava je promítnutí nejen vítězných filmů, seznámení se s umělci (neherci) jednotlivých snímků a celková prezentace tohoto jedinečného festivalu širší veřejnosti v našem regionu. Celá akce má mít především osvětový charakter. Promítání probíhá také pro školy, neziskové organizace handicapovaných a mentálně postižených v kraji a také pro seniory.


-> Festival Mental Power Ostrava – Oficiální www stránky

V roce 2011 jsme uspořádali první oficiální ozvěny filmového festivalu Mental Power Prague Film Festival a to v Ostravě. Byly uvedeny nejlepší filmy jubilejního 5. ročníku pro veřejnost na Jiráskově náměstí a v rámci slavnostního večera v multižánrovém prostoru Cooltour vítězný snímek a koncert kapely The Tap Tap z Jedličkova ústavu. V roce 2012 proběhnou ozvěny  6.ročníku MPPFF v Ostravě 18.6. Můžete se těšit na filmy, zajímavé hosty, rozhovory, reportáže. Hudebním hostem slavnostního večera v multižánrovém centru Cooltour na Černé louce bude ostravská kapela Úspěch.

Plakát k Mental Power Ostrava v PDF