Nadační fond Nové Bible kralické měl v úmyslu v roce 2009 veřejně oslavit ukončení patnácti let podpory překladu Bible do současného jazyka. Hledal se způsob „jak“. Přáním vedoucího překladatelského projektu, pana Alexandra Fleka, bylo akci uspořádat v Betlémské kapli, coby místě pevně spjatém s mistrem Janem Husem a potažmo s Biblí.
Společně s režisérkou a herečkou Markou Míkovou jsme připravili hudebně dramatické pásmo. Ukázky Bible předčítali přední čeští herci v čele s Evou Holubovou, Josefem Somrem, Janem Potměšilem, Lucií Trmíkovou a Adamem Komersem. Hudební doprovod tvořil zpěv v podání Moniky Žákové. Večer se odehrál pod záštitou ministra kultury Václava Jehličky a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Abychom spojili historii dávnou se součastností, jako hlavního řečníka jsme pozvali j.e. Lucase van Horna, velvyslance Nizozemí. Akce měla obrovský úspěch a stala se středobodem pozornosti všech plošných médií.

 • Zadavatel:Jan Talafant, Nadační fond Nové Bible Kralické
 • Působnost:Celorepubliková
 • Záštita:ministr kultury Václav jehlička, primátor Pavel Bém
 • Mediální partner:Český rozhlas 6, rádio Proglas, Rádio7, Krestandnes.CZ
 • Partner projektu:Hlavní město Praha, ČVUT
 • WWW projektu: http://www.bible21.cz
 • VIP celebrita: j.e. Jan Lucas van Horn, Eva Holubová, Josef Somr, Marka Míková, Lucie Trmíková, Adam Komers, Monika Žáková
 • Typ akce: slavnostní večer
 • Účastníků: 600
 • Marketingové nástroje: produkce, mediaevent
 • Distribuce: mediální, osobní, Facebook
 • Moderace: Mojmír Kalus, ICEJ
 • Video spot: ANO
 • Print:ANO
 • Foto:ANO