Třináct let trvalo úsilí jednotlivců a několika málo organizací, které podpořili snahu o zařazení Etické výchovy do vzdělání už od nejnižších stupňů základních škol. V prosinci 2009, podpisem p. ministryně Kopicové o zařazení etická výchova do vzdělání se tak završila snaha, ale tím je ukončena teprve první etapa.

Od září 2010 tak může být zařazena etická výchova do výuky na školách. Je potřeba vzdělávat učitele v tomto oboru, ale jde také o povzbuzení zájmu každého jednotlivce o zařazení právě Etické výchovy (EV) na konkrétní školy v našem okolí.

Seminář měl informovat o současném stavu v EV ve vzdělávacím systému v návaznosti právě na prosincovém stvrzení zařazení EV do RVP podpisem paní ministryně Kopicové, která jako první ministryně, po 13 letech úsilí, dotáhla svůj zájem a podporu až ke konečnému souhlasu. Na semináři zazněli tři hlavní referáty a řada zajímavých připomínek ze strany V.I.P. hostů.

Na úvod referátu poslankyně Šojdrové, která má ve svém volebním programu již 13 let snahu o zavedení EV do škol a má na něm velký podíl, zazněla citace z dopisu p. ředitele ZŠ Košárka z Holešova z roku 1999:

„Etická výchova byla a je jedním z hlavních prostředků transformace školy. V porevoluční době jsme velmi brzy pochopili, že demokratizaci a humanizaci školy můžeme provést úspěšně pouze tehdy, jestliže proměníme mezilidské vztahy.

Proto jsem na poradách učitelského sboru a následně na schůzkách se žáky hovořili o základních pojmech etiky, o prosociálním chování, asertivitě či empatii. Vedení školy k tomu vydalo svépomocí i malé skriptum inspirované návrhem osnov etické výchovy Ladislava Lencze…

…Prokazatelná životní zkušenost říká, že etickou výchovu nepotřebuje člověk, který prošel náboženskou výchovou a žije poselstvím evangelia. Víme však, že při dnešní náboženské nevzdělanosti rodičů vychovaných normalizací 70. let je účast jejich dětí v hodinách náboženské výchovy malá.

V dané situaci by proto zavedení etické výchovy jako povinného nebo alespoň jako povinně volitelného předmětu znamenalo pro mravní výchovu mládeže velmi mnoho.

Určitě bychom mohli mluvit o kultivaci jedince, kultivaci mezilidských vztahů a následně života celé naší společnosti.“