Premiér Jan Fischer a ministr kultury Václav Riedlbauch převzali záštitu nad druhým ročníkem Celonárodního čtení Bible. První ročník byl spontánní akcí, která navazovala na vydání nového českého překladu Bible (Velikonoce 2009). V loňském roce se do čtení zapojily tisíce čtenářů z 84 měst. V jedenácti z nich se dokonce nonstop za tři dny a tři noci přečetla celá Bible. Bible se stala v roce 2009 knižním bestsellerem a samotní čtenáři této knihy si vyžádali letošní opakování této celonárodní iniciativy. Do ní se doposud zapojilo na 90 míst ve víc než 80 městech ČR, za podpory desítek městských úřadů, knihoven, občanských sdružení a církví. Čtení Bible již tedy není doménou církví, ale například i knihoven.

Jelikož jsme necírkevní organizace, které cílem je poukázat na biblické hodnoty, doufáme, že se v příštích ročnících ke čtení přidají kromě knihoven i mnozí další čtenáři.“ řekl Jan Talafant (Biblion, o.s.).

Pražská část čtení vyvrcholí slavnostním večerem pod názvem „Kniha knih v Knihovně“, který se uskuteční dne 1.dubna od 19:00 hod ve Velkém sále Městské knihovny v Praze. Diváky čeká přednes předních českých herců: Josefa Somra, Jaroslavy Kretschmerové, Petra Formana, Otakára Schmidta a Lucie Trmíkové za hudebního doprovodu Katky Šarközi a Kláry Valentové. S úvodním slovem vystoupí ředitel Židovského muzea v Praze, Dr. Leo Pavlát a další řečníci. Průvodcem večera bude známý ekonom Tomáš Sedláček. Organizátoři navazují na loňské slavnostní představení Bible21 v Betlémské kapli, tentokrát ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Akce proběhne i letos pod záštitou primátora Pavla Béma.
„Kniha knih v Knihovně“, potažmo celé Celonárodní čtení je neoficiálním vyvrcholením Března – měsíce čtenářů, který pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).  Jeho cílem je připomenout četbu a čtenářství, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím, aby o sobě společně dali vědět.

Zobrazit místo Celonárodní čtení Bible 2010 na větší mapě

Celonárodní čtení je přesně takovým partnerem BMČ, jakého jsme dlouho hledali. Jak bylo řečeno, ke čtení Bible se přidalo 30 knihoven. Jakékoli pochyby nejsou na místě, ba naopak, těšíme se na další roky spolupráce.“ řekl Dr.Vít Richter z Národní knihovny a SKIP.

Zdroje informací:

Oficiální stránky Celonárodního čtení

http://cteni.bible21.cz

Seznam přihlášených měst:

http://bible21.cz/nonstop_cteni/mesta

Stránky projektu Bible21:

http://www.bible21.cz