Dovolujeme si Vás pozvat na Vzpomínkový večer, který produkujeme dne 2.února 2012 v 17:00 hod v Jídelním sále Židovské obce v Praze, při příležitosti vydání unikátního dětského deníku z koncentračního tábora.  Kniha vychází pod záštitou Ministra školství, tělovýchovy a mládeže.

Deník Míši Krause Vzpomínkový večerKoncem ledna se na českém knižním trhu objeví zcela nezvyklý titul. Kniha Michala Krause Deník 1942-1945. Je první a jedinou autentickou dětskou knižní zprávou z Osvětimi. Michal Kraus (81 let) přišel v nacistických koncentračních táborech o oba rodiče i většinu dětství. Neuvěřitelné shody okolností mu umožnily přežít. O své bolestivé zážitky, které jsou poutavě zapsány s emocemi patnáctiletého kluka, se rozhodl podělit až nyní ve svých 81 letech, aby nikdo nikdy nezapomenul, čeho je člověk schopen. Toto svědectví je předkládáno veřejnosti hlavně proto, aby napomáhalo udržovat naši paměť v bdělosti proti všem projevům rasové nenávisti, národní nadřazenosti, netoleranci a nenávisti.

Michal Kraus pochází z rodiny náchodského lékaře. Deník si začal psát v roce 1942 doma v Náchodě a pokračoval v zápiscích i v terezínském ghettu. Při příjezdu do koncentračního tábora Osvětim – Březinka (něm. Auschwitz – Birkenau) mu byly všechny věci vzaty, všechny zápisky byly zničeny.

Po osvobození a částečném zotavení si znovu ještě v nemocnici začal kreslit a dělat poznámky o tom, co prožil. Tak vznikal Deník I, na nějž navázal po návratu do Náchoda Deníkem II, rozděleným do tří sešitků – a,b,c. Bylo mu patnáct let a začal studovat na gymnáziu. Zůstal bez rodičů a většiny blízkých příbuzných, útočiště našel v rodině přeživších Rudy a Vilmy Beckových a později u strýce Hanuše Goldschmida. V osamocení, při vzpomínce na drahé rodiče, v ústraní postupně v letech 1945 – 1947 zapisuje své zážitky z Terezína, Osvětimi, prvního pochodu smrti v Polsku a druhého v Rakousku, z Mauthausenu a jeho přilehlých táború v Melku a Gunskirchenu. Když v červenci 1948 odjíždí s pomocí organizace American Jewish Joint Distribution Commitee do Kanady, bere si své zápisky s sebou, aby v jeho soukromí.

Aby se originál Deníku nepoškodil, rozhodl se ho autor věnovat Muzeu holocaustu ve Washingtonu (United States Holocaust Memorial Museum) a v roce 2006 jeho barevnou kopii Židovskému muzeu v Praze, Regionálnímu muzeu v Náchodě a izraelským památníkům Yad Vashem a Beit Terezin. Teprve v roce 2004 posílá černobílou kopii do Náchoda paní Alene Čtvrtečkové, která započala namáhavou editorskou práci.

Od počátku bylo úzkému okruhu čtenářů Deníku jasné, že si zaslouží tištěnou podobu. Jde o výjimečnou knihu. Autor dokázal to, o co se jiní jeho stáří jen pokoušeli – bezprostředně po návratu zaznamenat co nejvíce podle jeho mínění nejdůležitějších událostí a prožitků z koncentračních táborů, jimiž jako dítě prošel. Dospívající chlapec ještě nefiltruje své zážitky, tak jak to dělají dospělí. Jeho pohled je subjektivní, dětsky upřímný, ale i se snahou být nestranně kritický. Byl tehdy plný nenávisti k těm, kteří mu zavraždili rodiče. Deník obsahuje množství detailů, které by dospělý neuvedl.

Čtenář neznající danou problematiku by se mohl divit, jak se teprve dospívajícímu chlapci podařilo přežít. Patřil mezi 89 hochů ve věku přibližně od 13 do 16 let, kteří byli v Osvětimi – Březince při likvidaci tzv. rodinného tábora BIIb v červenci 1944 na poslední chvíli vybráni na práci sluhů a poslíčků. Avšak konce války se dožili v různých koncentračních táborech jen někteří z nich. Později si začali říkat Birkenau Boys. Michal Kraus měl štěstí – přežil a cítil potřebu zaznamenat autentické prožitky pro budoucí pokolení také za ty mnohé, kteří takové štěstí neměli a zahynuli.

Michal Kraus, se stal se úspěšným architektem. Žije se svoji manželkou v USA , má dvě dcery a čtyři vnoučata. Do Čech se stále rád vrací a jeho největším přáním je, aby se jeho příběh nikdy neopakoval a aby veřejnost včas reagovala na první náznaky agresivity, zejména s rasistickým nebo antisemitistickým podtextem.

Jsme přesvědčeni, že jde o velmi potřebný a chybějící titul, který má schopnost přiblížit žákům význam a povědomí nejenom o holokaustu, ale dotknout se a vysvětlit současné dění a trendy ve společnosti. Velmi dobře jej lze aplikovat napříč různými pedagogickými disciplínami, buď jako autentický příběh, nebo jako příklad dopadu porušení morálních a etických norem. Právě z tohoto titulu nad ním převzalo záštitu Ministerstvo školství a nakladatelství KVARTUS MEDIA připravilo speciální neziskovou akci pro všechny české knihovny a školy, kdy si mohou knihu opatřit téměř za cenu poštovného.

Dne 2.února bude kniha uvedena hudebně slavnostním večerem v Jídelním sále Židovské obce. Večer začne v 17:00 hodin. Číst úryvky z knihy bude Arnošť Goldflam za hudebního doprovodu Moniky Žákové a Josefa Gušlbauera. Z důvodu bezpečnostních kontrol doporučujeme přijít o několik minut dříve.

Jan Škraňka, organizátor slavnostního večera, KVARTUS MEDIA,k.s.